Metis Logo
  
GURAV NAMDEV JAMBOTI, BELGAUM REGION  VETAL UMESH UCHAGAON, BELGAUM REGION  GHATAGE CHANDRAVADAN GADHINGLAJ, KOLHAPUR REGION  ARDE ROHAN VISHNU NAGAR THANE, MUMBAI REGION  ANNOJI PADMASHREE MAHADWAR ROAD BGM BRANCH, BELGAUM REGION