Metis Logo
  
NAIK SAMEER NEW VADDEM, MARGAO REGION  PRABHU ANUPA CANCON, MARGAO REGION  PRABHU NEHA RO MARGAON, MARGAO REGION  NAYAK NITYANAND DADDI , BELGAUM REGION  SHEJAVAL SAGAR UMRAJ, PUNE REGION